Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

July 13 2017

5535 0449 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaAJK AJK
1776 376e 390

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaAJK AJK
7995 25fb 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaAJK AJK

July 12 2017

Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen
3518 27d0 390
Reposted frompierdolony pierdolony
7033 a0da 390
Reposted frompierdolony pierdolony
5553 3cf7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatheowiec theowiec
4730 cba4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatheowiec theowiec
Ta cisza to za dużo dla mego serca.
— happysad
jak zawsze dużo łatwiej było mi myśleć niż istnieć
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaslowostwor slowostwor
5887 ba46 390

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl