Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

6647 4043 390
5821 db21 390
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaagp agp
3646 5cfa 390
Reposted fromdivi divi viaagp agp
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaagp agp
8244 8f55 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaagp agp
2347 9389 390
Reposted fromslodziak slodziak viaagp agp
Mężczyźnie sa­mot­ność może do­pomóc w od­na­lezieniu siebie, ko­bietę zabija. 
— Oscar Wilde
Reposted fromday11shadow day11shadow viaagp agp
4020 38de 390
Artist unknown
Reposted fromcorvax corvax viaagp agp
0797 c52c 390
Reposted fromNekoii Nekoii viaagp agp
6829 07f2 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaagp agp
Wchodząc w jej ciało, pomiędzy dwa łagodnie rozchylone sny dwa szepty
czuję drżenie Twych kolan
małych
jak zaciśnięte piąstki płaczącej
dziewczynki. Słyszę
zamiast jej głosu Twój
okrzyk: krzyk ptaka
pierwszy raz zgubionego nad ogromną
błękitną rzeką. Opadam w jej dłonie
zmęczoną kroplą potu. Całuję
spękane usta. Milczy
coraz bardziej milczy
Na jej twarzy
dogasa wolno
Twój uśmiech.
— Bohdan Urbankowski: "Wchodząc w jej ciało"
Reposted frompensieve pensieve viaagp agp
4508 6a16 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaagp agp
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viaagp agp
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaagp agp
5496 88d9 390
Reposted fromwritingfish writingfish viaagp agp
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagp agp
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaagp agp
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl