Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2016

7209 3681 390
Reposted fromrol rol viacudoku cudoku
Daj mi, Panie, rozpoznanie,
czy ja z dobrych, czy ze złych,
czy to Twoje jest rozdanie,
czy mam karty w rękach swych?

Daj mi, Panie, rozpoznanie,
czy mam oddać się na złom,
czy dostawszy tęgie lanie
jeszcze nie pchać się na prom?

Daj mi, Panie, rozpoznanie,
czy szaleństwo jest tuż-tuż,
czy to Tyś miał, Panie, w planie,
żeby nie żałować róż?
— Agnieszka Osiecka, "Deus ex machina"
Reposted fromcudoku cudoku
I znowu dziesięciogroszowa tęsknota, znowu marzenie kupione za pół złotego.
— Marek Hłasko, "Wilk"
Reposted fromcudoku cudoku
- Co to jest katastrofizm? – spytał Łagodny.
- To jest taki sposób myślenia (...). Myśli się wtedy, że wszystko układa się fatalnie, ale że będzie jeszcze gorzej.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacudoku cudoku
8710 d803 390
3390 b6d8 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacudoku cudoku
2794 e48a 390
Reposted fromarwen arwen viacudoku cudoku
4543 5314 390
Reposted fromcorvax corvax viacudoku cudoku
6002 746a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacudoku cudoku
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacudoku cudoku
0315 4b40 390
Reposted fromszelestlisci szelestlisci viacudoku cudoku
Reposted frommissyseepy missyseepy viacudoku cudoku

Gdziekolwiek

Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie
będą miejsca w książkach i miejsca przy stole,
kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera,
będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła,
ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie
z kwiatem, z godziną, z kolorem.
Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie,
gdziekolwiek będziesz...

Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie
będą miejsca w książkach i miejsca przy stole,
kasztan, kiedy kwitnie, lub owoc otwiera,
wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty
prawdziwe, jak powietrze ode mnie do ciebie
gdziekolwiek będę, cokolwiek się stanie,
gdziekolwiek będę...

Jan Zych / Marek Grechuta
Reposted fromcudoku cudoku
Kończ, po co ten ciągły hałas,
sam zdwoić go wciąż się starasz.
Tak cię uczyli od lat -
tylko krzykiem zdobywa się świat.
A to nie tak, nie tak...
— Andrzej Mogielnicki
Reposted fromcudoku cudoku
9651 91e0 390
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viacudoku cudoku
5550 7f4d 390
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl