Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathauturien thauturien
6207 df59 390
Reposted fromedenpath edenpath viathauturien thauturien
6482 e5fa 390
6900 fc1e 390
Reposted fromtfu tfu viathauturien thauturien
5876 bf67 390
Reposted frompiehus piehus viathauturien thauturien
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasluchaczka sluchaczka
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viasluchaczka sluchaczka
4853 b6a2 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasluchaczka sluchaczka
3520 a459 390
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viasluchaczka sluchaczka
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viasluchaczka sluchaczka
Sunset Mirror
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasluchaczka sluchaczka
1745 e416 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasluchaczka sluchaczka
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasluchaczka sluchaczka
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viasluchaczka sluchaczka
1003 7809 390
Reposted fromesthrelle esthrelle viathebizon thebizon
3520 db5e
Reposted from4777727772 4777727772 viathebizon thebizon
1892 65b0 390
Reposted fromtfu tfu viamental-cat mental-cat
5048 9c18 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl