Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaxannabelle xannabelle
6438 f711 390
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
6436 c60e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaxannabelle xannabelle
8986 085c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxannabelle xannabelle
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
2030 7c13 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
2991 fa51 390
Reposted fromcroiea croiea viaxannabelle xannabelle

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
5453 bbf8 390
Reposted fromBabson Babson viaxannabelle xannabelle
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
Reposted frommessedup messedup viaxannabelle xannabelle
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle

October 19 2019

Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
George Inness - Etretat(1875)
Reposted fromgruetze gruetze viakudlaty kudlaty
9641 99e8 390
Reposted fromslodziak slodziak viakudlaty kudlaty
8415 1529 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl