Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaagp agp
8118 780a 390
Reposted from0 0 viaagp agp

Zmierzch

Zmierzch wszedł cicho przez sień -
twój profil jak cień
rozpłynął się w mroku.
Zmierzch, więc - chyba już czas -
twój uśmiech mi zgasł
i smutno jest wokół...
Na zmierzch otworzę cichutko drzwi
i nie zobaczysz, jak ciężko mi,
jak bardzo ciężko mi iść,
gdy zmierzch twą zakrył mi twarz
i nie wiem czy masz
w oczach żal
czy może - zmierzch?

Jest między nami wiele ciszy
i bardzo mało słów.
Słów więcej boję się usłyszeć -
powiedzieć: "Mów"...
Nie wiem, co się za ciszą kryje -
nie wiem - czy wiedzieć chcesz.
Więc może lepiej niech okryje
słowa i ciszę zmierzch.

Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaagp agp
Reposted fromkrzysk krzysk viaagp agp
2200 cffb 390
Reposted fromdivi divi viaagp agp
1779 b8c0 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaagp agp
3489 a071 390
Reposted fromturquoise turquoise viaagp agp
9370 6d11 390
Reposted frompomimo pomimo viaagp agp
9308 bb63 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaagp agp
6570 7f4e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadepth depth
9742 c7e8 390
Reposted frombrumous brumous viadepth depth
8248 37bd 390
Reposted fromoll oll viadepth depth

October 06 2017

5266 7b3e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaseleneskin seleneskin
Październikowe i ostre powietrze lepiej by smakowało w innym mieście,nie tu.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromolakocie olakocie viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl