Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

8882 f6fd 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaagatoja agatoja
2881 19f1 390
i uczuć.
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
9295 060b 390
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaagatoja agatoja
Teraz ani słowa, ani czyny. Teraz cisza.
— świetlicki.
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaagatoja agatoja
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— musierowicz.
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
6969 7eb3 390
Reposted fromrol rol viaagatoja agatoja
Dzieci są filozofami. Moja córka spytała mnie kiedyś w szpitalu, dlaczego mamy oczy ? Powiedziałem, że po to, żebyśmy mogli widzieć.  Poprawiła mnie. Powiedziała, że po to, żebyśmy mogli płakać.
— Arnaldur Indriðason
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatoja agatoja
8955 716b 390
7588 4b97 390
Reposted fromSandria Sandria viaagatoja agatoja
4859 282d 390
Reposted fromjelonek jelonek vialittlemouse littlemouse
dpcphotography

Upper Derwent Valley

3925 a932 390
Reposted fromCalcarea Calcarea vialittlemouse littlemouse
4330 89e8 390
Reposted fromrol rol vialittlemouse littlemouse
6920 e385 390
Reposted fromlittlemouse littlemouse
... milczał tylko i wszystko wiedział lepiej od innych. Cokolwiek mówił, brzmiało dobrze i słusznie, ale potem, kiedy się znów było samemu, nie rozumiało się, co miał na myśli, a nieśmiałość nie pozwalała wrócić i zapytać. 
— Tove Jansson – Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromlittlemouse littlemouse
Otwierały się nowe Niewiarygodne Możliwości, nastawał nowy dzień, w którym wszystko może się zdarzyć, jeśli tylko ktoś nie ma nic przeciwko temu.
— Tove Jansson – Pamiętniki Tatusia Muminka
Reposted fromlittlemouse littlemouse
4366 ec45 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl