Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
"Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać."
- Ignacy Karpowicz "Gesty"
7118 6afa 390
Reposted fromtereska tereska viaslowostwor slowostwor
0474 72bd 390
Reposted fromdeadgwen deadgwen viaslowostwor slowostwor
0785 a67c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslowostwor slowostwor
3148 794a 390
Reposted fromLotte Lotte viaslowostwor slowostwor
POŚWIATOWSKA!
Reposted frombanitka banitka viaslowostwor slowostwor
1136 db82 390
2816 2037 390
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viaslowostwor slowostwor
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaslowostwor slowostwor
8835 f1d8 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaslowostwor slowostwor
3823 e1b7 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaslowostwor slowostwor
2323 a80e 390
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaslowostwor slowostwor
1450 d238 390
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viaslowostwor slowostwor

July 11 2017

Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl