Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

9372 8d82 390
Lofoten Islands | ( by Jude Allen )
1439 c629 390
7283 a37e 390
9429 0798 390
2865 7675 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viajankosz jankosz
4718 a2b0 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajankosz jankosz
Reposted fromMoonTide MoonTide viajankosz jankosz
8827 e950 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viajankosz jankosz
7212 6093 390
zawsze wierna.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaseleneskin seleneskin
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele, żeby przywołać dawne strachy i zmory. Gdyby nawet trwały w ukryciu, zepchnięte na samo dno, to przecież gniją gdzieś tam, na spodzie, i zatruwają duszę, zawsze pozostawiając jakiś ślad - w twarzy, w ruchach, w spojrzeniu - tworzą bariery psychiczne, kompleksy. Nie pomoże wódka, nie pomoże szarpanie się w skrajnościach, od usprawiedliwiania do potępiania.
— Lucjan Nowakowski – Mummi
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaseleneskin seleneskin

Nie jestem zły, że mnie okłamałeś. Jestem smutny, bo od teraz już nie mogę ci wierzyć.


— Friedrich Nietzsche
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaseleneskin seleneskin
Reposted fromseleneskin seleneskin
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaseleneskin seleneskin
Reposted fromseleneskin seleneskin
0724 07b2 390

nock-nock-nock:

Tom Kondrat

"iceland <5.5h"

Reposted frommarissacooper marissacooper viaseleneskin seleneskin
Tak mi było z tobą razem, jak teraz jest osobno.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl