Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

7795 7a85 390
Reposted fromdusix dusix viawerczi werczi
5190 65f2 390
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viawerczi werczi
Reposted frombluuu bluuu viawerczi werczi
0792 decd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawerczi werczi
6395 bac3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawerczi werczi
7483 4df3 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viawerczi werczi
4603 ef42 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viawerczi werczi
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawerczi werczi
1699 5aa4 390
Reposted fromhagis hagis viawerczi werczi
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawerczi werczi

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawerczi werczi
1219 b69b 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viawerczi werczi
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viawerczi werczi
1596 6473 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viawerczi werczi
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerczi werczi
Reposted fromfalconwing falconwing viawerczi werczi
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawerczi werczi
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viawerczi werczi
4573 7ed0 390
Reposted frommarrcin marrcin viawerczi werczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl