Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2019

3064 3d4b 390
Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny, on cie wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo.
— H. Hesse -Wilk stepowy
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
2643 5d2b 390
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Miłość i nienawiść są bardzo blisko siebie. Freud powiedział, że miłość i nienawiść to w zasadzie to samo. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, a nie nienawiść, jak się powszechnie sądzi. Jeśli jest nienawiść, to jest jeszcze jakaś nadzieja, jakaś niezrealizowana potrzeba, jakieś pragnienie. Obojętność to stan, w którym już nic nie ma znaczenia i jest ona znacznie bardziej toksyczna.
— Agnieszka Jucewicz – Kochaj wystarczająco dobrze
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
9834 1841 390
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

December 07 2019

2498 42dd 390
Reposted fromMuppet Muppet vialonelypassenger lonelypassenger
9311 162c 390
Reposted frompiehus piehus vialonelypassenger lonelypassenger
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
8855 267c 390
Reposted frombluuu bluuu vialonelypassenger lonelypassenger
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie vialonelypassenger lonelypassenger
1605 c2c4 390
7616 67e2 390
Reposted fromtwice twice vialonelypassenger lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl